*** זה לא תרגום מדויק ולא יושב מדויק על כל הברה. ככה אני עובד, סורי נוט סורי. ***